O nás

Účtovníctvo vedieme od roku 2009 a od roku 2013 sme sa stali spoločnosťou EKO – SETH, s.r.o.. Úspešne pôsobíme v oblasti vedenia účtovníctva, miezd a poradenstva nielen v Michalovciach a okolí.  Našou prioritou je poskytovať služby a odborné rady tak, aby sa naši klienti mohli naplno venovať svojmu podnikaniu.

Pár argumentov, prečo práve my:

  • externé vedenie účtovníctva je lacnejšie ako interný zamestnanec (odstupné, PN, neochota),
  • nezaberáme miesto vo Vašich priestoroch (nábytok, PC, tlačiareň),
  • nemusíte platiť nemalé finančné prostriedky za nákup a aktualizáciu účtovných programov,
  • odbornosť – naši zamestnanci majú nielen požadované vzdelanie, ale aj viacročnú prax a priebežné školenia,
  • špecializácia - v portfóliu našich klientov sú rozmanitý klienti, nielen predmetom podnikania, ale aj vedením účtovníctva ( jednoduché, podvojné, platca i neplatca DPH, výroba, export…),
  • poistenie - naša spoločnosť má komplexné poistenie profesijnej zodpovednosti za prípadné škody spôsobené pri výkone našej činnosti do výšky 25.000 eur. V prípade pokuty, vzniknutej našou chybou, ju v plnej výške uhradíme. Od vzniku našej spoločnosti nenastala situácia, na základe ktorej by sme boli nútení využiť poistné plnenie,
  • našou úlohou je poskytnúť Vám všetky dostupné informácie a poradenstvo tak, aby Vaša spoločnosť reálne rástla a profitovala. Ak budete úspešný Vy, budete mať dostatok prostriedkov na zaplatenie našich služieb.