Vedenie účtovníctva

EKO – SETH, s.r.o., Nad Laborcom 6, 071 01 Michalovce

Tel. 0914 109 530, IČO: 47388269, DIČ: 2023858276

 

Vedenie účtovníctva, ekonomické , finančné poradenstvo, administratívne služby

CENNÍK ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB

platný od 01.01.2014 /nie som platcom DPH/

Podvojné účtovníctvo:

Poplatok za zaúčtovanú položku vrátane pohľadávok a záväzkov 0,90 EUR /ks
Vystavenie faktúry 1,80 EUR /ks
Evidencia investičného majetku 1,60 EUR /ks
Evidencia investičného majetku – zaradenie, odpis. Plán 11,00 EUR /rok
Spracovanie mesačného výkazu DPH 15,00 EUR /mes.
Spracovanie súhrnného výkazu 15,00 EUR /mes.
Spracovanie kontrolného výkazu 20,00 EUR /mes.
Spracovanie ¼ – ročného výkazu DPH 27,00 EUR
Spracovanie ročného zúčtovania DPH 17 – 43 EUR
Ročná účtovná závierka (DP, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky) 150,00 EUR

Zaúčtovanou položkou sa rozumie napr. jedna faktúra, jeden doklad z registračnej pokladne, jedna položka na bankovom výpise, jedna položka na internom doklade a pod.


Jednoduché účtovníctvo:

Poplatok za zaúčtovaný doklad 0,65 EUR /ks
Vystavenie faktúry 1,80 EUR /ks
Evidencia investičného majetku 1,60 EUR /ks
Spracovanie mesačného výkazu DPH 15,00 EUR /mes.
Spracovanie súhrnného výkazu 15,00 EUR /mes.
Spracovanie kontrolného výkazu 20,00 EUR /mes.
Spracovanie ¼-ročného výkazu DPH 22,00 EUR
Spracovanie ročného výkazu DPH 17 – 35 EUR
Ročná účtovná závierka 40,00 EUR
Evidencia pohľadávok a záväzkov ZDARMA
Opravné daňové priznanie dohodou

Dokladom sa rozumie napr. jedna faktúra, jeden doklad z registračnej pokladne, jedna položka na bankovom výpise, jedna položka na internom doklade a pod.


Mzdová evidencia:

Spracovanie a výpočet mzdy TPP / zamestnanec 11,00 EUR
Spracovanie a výpočet mzdy DVP a DPČ / zamestnanec 9,00 EUR
Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca /SP, ZP, evidencia/ 10,00 EUR
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 10,00 EUR
Zhotovenie pracovnej zmluvy 7,00 EUR
Zhotovenie dohody o PČ, o VP 4,00 EUR
Mesačný výkaz zo závislej činnosti 5,00 EUR
Celoročné hlásenie o odvedenej dani zo závis. činnosti 9,00 EUR
Mzdové listy 3,00 EUR
Evidenčné listy 4,00 EUR
Potvrdenie o zdaniteľnej mzde 3,00 EUR


Iné služby:

Priznanie k dani z motorových vozidiel 7,00 EUR
Cestovný príkaz 1 ks 4,00 EUR
Kniha jázd 13,00 EUR /mes.
Cestovné náhrady s použitím vlastného vozidla 11,00 EUR /mes.
Bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov – podklady 60,00 EUR
                                                                 – vypracovanie 100,00 EUR
Vypracovanie podnikateľských zámerov pre ÚPSVaR 60,00 EUR
Založenie s.r.o. 270,00 EUR

Ďalšie služby vyššie neuvedené (25 EUR za každú začatú hodinu), ako napríklad:

  • registrácia firmy na DÚ
  • konzultácie a poradenstvo
  • spracovanie štatistík, prehľadov a iných výkazov podľa požiadaviek klienta ( leasing, banky…)

Administratívne služby:

Kopírovanie dokumentov (čiernobielo)
– jednostranne     0,10 EUR /A4
– obojstranne        0,18 EUR /A4

Uvedené ceny sú orientačné. Ceny za vedenie účtovníctva sa tvoria dohodou, záleží na konkrétnych podmienkach a sú vždy súčasťou uzatvorenej zmluvy s konkrétnym klientom.

Je možné dohodnúť aj paušálnu cenu za vedenie účtovníctva.

Pre stiahnutie cenníka v PDF formáte kliknite SEM